• strato poker

La sèrie original
L'evolució del tancament mixt, de la tecnologia i de l'estètica. Uneix a la fusta, a la resina poliuretánica i a l'alumini, un perfil de PVC rígid per eliminar tot possible contacte entre la part interior i la part exterior, limitant al màxim la transmissió tèrmica i aconseguint així un perfecte aïllament acústic, amb la màxima seguretat de tancament.

Aquest sistema, realitzat amb materials nobles, permet l'absència de filtracions i de condensació, garantint una llarga durabilitat sense cap tipus de manteniment.

Cristallament de 24 mm permetent la col·locació de tot tipus de vidres: de seguretat, d'aïllament acústic, solar, etc.

El sistema Poker permet la fabricació de portes i finestres d'una o més fulles, practicables, oscil·lobatents, oscil.lo-paral.leles, amb els mateixos acabats d'alumini i fusta disponibles per a totes les sèries STRATO

uf strato poker

Uf=1,578 W/m2K

Informe de prova N. 606/07
Proves realitzades d'acord amb UNI EN ISO 10077-2/2004 utilitzant software d'elements finits.

 

GALERIA STRATO POKER