• strato bilico

La nostra pivotant
Nous perfils per al sistema pivotant que tant èxit han aconseguit a Itàlia.

Línies renovades d'acord amb els nous temps, mantenint la bellesa de la combinació alumini fusta de STRATO.

Perfil de 86 mm d'alta qualitat preparat per suportar grans obertures de portes i finestres tant en horitzontal com en vertical de fins a 200 kg. Utilitzant ferramenta d'alta seguretat i qualitat.

Aquestes característiques juntament amb la possibilitat d'utilitzar espessors de vidre de 24 a 50 mm donen a aquesta sèrie un gran aïllament a nivell acústic, tèrmic, resistència al vent i a l'aigua i un alt grau de seguretat.

Mantenint, com en les altres sèries, les possibilitats de combinar diferents acabats en alumini i fusta, ja habituals per als nostres sistemes STRATO. Així com valors energètics d’acord amb els nous temps.

uf strato bilico

Uf=1,777 W/m2K

Informe de prova N. 838/07
Proves realitzades d'acord amb UNI EN ISO 10077-2/2004 utilitzant software d'elements finits.

 

GALERIA STRATO BILICO